040 328 210
Menu

Gradski bazeni

RADNO VRIJEME BAZENA: ponedjeljak-četvrtak i nedjelja 8.00 - 22.00, a petak i subota 8.00 - 24.00 / VANJSKI BAZENI: 9.00 - 20.00

Gradski bazeni

RADNO VRIJEME BAZENA: ponedjeljak-četvrtak i nedjelja 8.00 -22.00, a petak i subota 8.00 - 24.00 / VANJSKI BAZENI: 9.00 - 20.00

Stadion SRC „Mladost“

SRC „Mladost“ Čakovec – stadion, nogometni tereni s rasvjetom, teren za mali nogomet s umjetnom travom, atletska borilišta s tartan stazom i kompletnim borilištima za atletiku, moderna kuglana

Kuglana SRC "Mladost"

Četverostazna kuglana sa pripadajućim popratnim prostorijama (svlačionice, tuševi) otvorena je 27.12.1987. u sklopu stadiona izgrađenog za potrebe Univerzijade.

Stadion SRC "Mladost"

SRC „Mladost“ Čakovec – stadion, nogometni tereni s rasvjetom, teren za mali nogomet s umjetnom travom, atletska borilišta s tartan stazom i kompletnim borilištima za atletiku, moderna kuglana

Sportski objekt Sloga

Sportski objekt Sloga izgrađen je 1955. godine, a obuhvaća i glavni nogometni teren s rasvjetom te dva pomoćna igrališta, višenamjensku dvoranu izgrađenu 1980. godine te caffe bar.

Macanov dom

Zgrada je, u sklopu projekta Kultur, obilježena interpretacijskom pločom kao značajnija građevina grada novije arhitekture.

Streljana Čakovec

Polivalentna streljana za zračno, malokalibarsko i kratko oružje.

Naši objekti

O nama

Gradsko poduzeće Ekom d.o.o. osnovano je 1996. godine. Osnovna djelatnost poduzeća je vođenje i upravljanje kapitalnim sportskim objektima u vlasništvu Grada Čakovca.