Gradski bazeni

SRC Mladost - stadion

Macanov dom

Streljana

 

GP Ekom d.o.o.

Adresa:
Športska 2
Čakovec
Međimurje
40000
Hrvatska
Telefon: +385 40 328 210
Fax: +385 40 328 211
Mobitel: 099 732 9080
Info: Sudski registar: MBS 070033138
Trgovački sud u Varaždinu (Tt-96-/602-3)
Temeljni kapital: 19.000,00 kuna
Poslovni udio: 100% u vlasništvu Grada Čakovca
Članovi Nadzornog odbora 2013.-2017.:
Stjepan Koraj - predsjednik NO,
Ružica Horvat (predstavnik zaposlenika)- zamjenik predsjednika NO,
Ranka Liković, Dragutin Vugrinec, Bojan Ružić.
Uprava - direktor: Miodrag Novosel, univ.spec.men.sporta
Matični broj: 00613916
OIB: 39556374647
Šifra djelatnosti: 9311
IBAN: HR 81 23400091116009088 PBZ
Računovodstvo: Ružica Horvat, dipl.oec.
e-mail: gp-ekom@ck.ht.hr

RADNO VRIJEME BAZENA:
Pon,utor,srij,četvr,nedj. 08.00-22.00h.
Pet,sub. 08.00-20.00h,noćno kupanje 20.00-24.00h

EKOM, poduzeće za upravljanje sportskim objektima.
E-Mail

Zanimljivosti

Informacije o zauzetosti bazena:

040 328 210
099 732 9080

___________________________

Gradski bazeni Čakovec:

____________________________

Kvaliteta vode

Izvješće o ispitivanju vode za kupanje - listopad 2017.