040 328 210
Menu

Javna nabava

Službeni dokumenti javne nabave

Obveza iz članka 13. Zakona o javnoj nabavi

Članak 13. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 90/2011; ZJN) propisuje da se sukobom interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi smatraju sljedeći odnosi naručitelja i gospodarskih subjekata:

  1. ako predstavnik naručitelja istovremeno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili
  2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%.

Predstavnikom naručitelja u smislu ovoga članka smatra se:

  1. čelnik tijela naručitelja, član upravnog ili nadzornog tijela naručitelja,
  2. ovlašteni predstavnici naručitelja u pojedinom postupku javne nabave iz članka 24. ovog Zakona i
  3. druge osobe iz članka 24. stavka 5. ovoga Zakona koje imaju utjecaj na odlučivanje naručitelja u pojedinom postupku javne nabave.

Temeljem odredbe članka 13. Zakona o javnoj nabavi, ne postoje gospodarski subjekti s kojima GP EKOM d.o.o. Čakovec, Športska 2, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).