Gradski bazeni

SRC Mladost - stadion

Macanov dom

Streljana

Obveza iz ?lanka 13. Zakona o javnoj nabavi

OBAVIJEST

?lanak 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 90/2011; ZJN) propisuje da se sukobom interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi smatraju sljede?i odnosi naru?itelja i gospodarskih subjekata:

1. ako predstavnik naru?itelja istovremeno obavlja upravlja?ke poslove u gospodarskom subjektu, ili

2. ako je predstavnik naru?itelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%.

Predstavnikom naru?itelja u smislu ovoga ?lanka smatra se:

1. ?elnik tijela naru?itelja, ?lan upravnog ili nadzornog tijela naru?itelja,

2. ovlašteni predstavnici naru?itelja u pojedinom postupku javne nabave iz ?lanka 24. ovog Zakona i

3. druge osobe iz ?lanka 24. stavka 5. ovoga Zakona koje imaju utjecaj na odlu?ivanje naru?itelja u pojedinom postupku javne nabave.

Temeljem odredbe ?lanka 13. Zakona o javnoj nabavi, ne postoje gospodarski subjekti s kojima GP EKOM d.o.o. ?akovec, Športska 2, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, ?lana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Zanimljivosti

Radno vrijeme bazena:

8.00 - 22.00 h

petkom i subotom
8.00 - 24.00 h

______________________________

Informacije o zauzetosti bazena:

040 328 210
099 732 9080

______________________________

____________________________