Gradski bazeni

SRC Mladost - stadion

Macanov dom

Streljana

 

Obveza iz članka 13. Zakona o javnoj nabavi

OBAVIJEST

Članak 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 90/2011; ZJN) propisuje da se sukobom interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi smatraju sljedeći odnosi naručitelja i gospodarskih subjekata:

1. ako predstavnik naručitelja istovremeno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili

2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%.

Predstavnikom naručitelja u smislu ovoga članka smatra se:

1. čelnik tijela naručitelja, član upravnog ili nadzornog tijela naručitelja,

2. ovlašteni predstavnici naručitelja u pojedinom postupku javne nabave iz članka 24. ovog Zakona i

3. druge osobe iz članka 24. stavka 5. ovoga Zakona koje imaju utjecaj na odlučivanje naručitelja u pojedinom postupku javne nabave.

Temeljem odredbe članka 13. Zakona o javnoj nabavi, GP EKOM d.o.o. Čakovec objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:

1. LINEA COD d.o.o. Čakovec, ZAVNOH-a 1

Zanimljivosti

Informacije o zauzetosti bazena:

040 328 210
099 732 9080

___________________________

Gradski bazeni Čakovec:

____________________________

Kvaliteta vode

Izvješće o ispitivanju vode za kupanje - listopad 2017.