Gradski bazeni

SRC Mladost - stadion

Macanov dom

Streljana

U sklopu obilje×avanja Dana Grada ?akovca, u ?etvrtak, 28. svibnja 2015. na jugu ispred II OŐ ?akovec s po?etkom u 10:00 sati, prigodnom vo×njom na koriÜtenje ?e se predati projekt äŐtrom?ekô, bicikli na elektri?ni pogon, koje ?e mo?i koristiti gra?ani.

Ovdje mo×ete dobiti informacije u vezi koriÜtenja bicikla:

OP?I UVJETIáKORIŐTENJA ŐTROM?EK USLUGE

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Obavijesti

Radno vrijeme bazena:

8.00 - 22.00 h

petkom i subotom
8.00 - 24.00 h

______________________________

Informacije o zauzetosti bazena:

040 328 210
099 732 9080

______________________________

____________________________